ANTON
ANTON
ANTON

ANTON

A marble top with a metal base.

Size: Diameter: 46 Height: 51